Zesp馧 Szkolno - Przedszkolny w 安ierzawie

  • Szko豉 Podstawowa w 安ierzawie

ul. Dworcowa 3

59-540 安ierzawa

tel./fax 75 71 35 397


  • Przedszkole w 安ierzawie

ul. Ko軼iuszki 12

59-540 安ierzawa

tel./fax 75 71 35 311

 

Strona internetowa szko造:

www.spswierzawa.strefa.pl