Miasto i Gmina WIĄZÓW

WIĄZÓW

Wiązów - miasto w powiecie strzelińskim, w województwie dolnośląskim. Położone na Równinie Wrocławskiej, nad rzeką Oława, 30 km na południowy wschód od Wrocławia.
Położenie geograficzne: 50°49'N, 17°12'E.

Gminię Wiązów tworzą 24 sołectwa. Gmina posiada idealne położenie logistyczne. Przez tereny gminy przebiega autostrada A4 z dwoma węzłami: Brzezimierz i Przylesie, droga krajowa nr 39 oraz sieć dróg wojewódzkich i gminnych.

Gmina Wiązów jest gminą rolniczą. Udział użytków rolnych w stosunku do powierzchni całkowitej wynosi 87%. Obszar gminy Wiązów zaliczony został do obszarów województwa dolnośląskiego, na którym istnieją szczególnie korzystne warunki dla intensywnego rozwoju produkcji rolniczej. Na terenie gminy, poza związanymi z rolnictwem, funkcjonują głównie niewielkie zakłady produkcyjne i rzemieślnicze, zatrudniające do 30 osób.

W ostatnich latach wybudowano oczyszczalnię ścieków i wysypisko śmieci. Symetrycznie rozbudowuje się sieć kanalizacji sanitarnej, szczególny nacisk władze gminy kładą na przygotowanie terenów pod inwestycje, uzbrajając już wydzielone tereny i powiększając ich zasoby. Planowane jest założenie gazociągu na terenie całej gminy.


Miasto i gmina Wiązów to region w głównej mierze rolniczy, niemniej funkcjonuje tutaj kilka zakładów przemysłowych. Istnieje tutaj rozwinięte rzemiosło związane głównie z budownictwem, wyrobami kamieniarskimi, częściami instalacji samochodowych, produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych oraz produkcją drzwi, okien i schodów

www.wiazow.pl