Gmina CHOCZ

Chocz (Polska)


Gmina Chocz jest położona w województwie wielkopolskim na wysoczyźnie Kaliskiej, na prawym brzegu Prosny, wzdłuż drogi Kalisz - Września, w odległości 11 km od Pleszewa. Gmina zajmuje obszar 73,4 km2 , który zamieszkuje około 5000 mieszkańców. W skład Gminy wchodzi 12 wsi sołeckich, z których największą jest Chocz - siedziba władz gminnych, licząca ponad 1800 mieszkańców.
Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają gospodarstwa o powierzchni od 2 do 10 ha, o słabej bonitacji gleb - V i VI kl. Rolnicy uprawiają głównie zboże, ziemniaki, warzywa oraz hodują bydło i trzodę chlewną.
39% powierzchni Gminy zajmują lasy, które czynią ją atrakcyjną dla turystyki, walory krajobrazowe i przyrodnicze sosnowych lasów, bliskość rzeki Prosny, czyste powietrze i gospodarstwa agroturystyczne są gwarancją przyjemnego spędzenia czasu.
Gmina jest w 100% zwodociągowana, z dobrze rozwiniętą siecią telekomunikacyjną. Obecnie trwają przygotowania do budowy oczyszczalni ścieków, kanalizacji i gazyfikacji. Gmina dysponuje terenami pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Posiadamy uregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi.

www.chocz.pl