Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Kraśnica

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:

Stara Kraśnica 41

59-540 Świerzawa

Numer KRS: 0000333908

www.starakrasnica.org

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Tadeusz Kossowski - Prezes Zarządu

Joanna Łazarewicz - Wiceprezes

Dorota Przygoda - Skarbnik

Robert Chiżewski - Członek Zarzadu

Edward Sawicki - Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Grzegorz Krajewski

Marek Martyniuk

Małgorzata Hajder