Referaty i samodzielne stanowiska urzędu

 

   

URZĄD MIASTA I GMINY W ŚWIERZAWIE
tel. 75 71 35 360, fax 75 71 35 390 wew.21

urzad@swierzawa.pl, sekretariat@swierzawa.pl


Poniedziałek - Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek : 7.30 - 16.30
Piątek: 7.30 - 14.30

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy – Józef Kołcz,
 • Zastępca Burmistrza Miasta i GminyZbigniew Mosoń,
 • Sekretarz Miasta i Gminy –  Ireneusz Maciejczyk, e-mail:  sekretarz@swierzawa.pl
 • Skarbnik Miasta i Gminy – Andrzej Chodyra,
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świerzawie – Julita Kowalska,

 

 • REFERAT  ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
  • stanowisko ds. obsługi interesanta i archiwum zakładowego - Beata Sosnowska, nr wew. 33
  • stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i Gminy i jedn. pomocniczych –Sylwia Maleńczuk, nr wew.29
  • stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu  –  Joanna Wojtyniak,  nr wew.20
   email:  sekretariat@swierzawa.pl

 

 • REFERAT INWESTYCJI I  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ
  • Kierownik referatu - Magdalena Grala, nr wew. 30
  • stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych – Paulina Baran,  nr wew. 34
  • stanowisko ds. dróg i gospodarki komunalnej – Krzysztof Żądło,  nr wew. 34
  • stanowisko ds. gospodarki odpadami  – Urszula Forycka, nr wew.34
  • stanowisko ds. rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska – Krzysztof Jagiełło nr wew. 35
  • stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Izabela Majdak nr wew. 35
  • stanowisko ds. ewidencji mienia gminnego – Paulina Kołcz nr wew. 35
 • REFERAT BUDŻETU I  FINANSÓW
  • Kierownik referatu - Główny księgowy - Magdalena Grek nr wew. 27
  • stanowisko ds. wymiaru podatków – Renata Stanok nr wew. 26
  • stanowisko ds. księgowości podatkowej - Halina Klubek nr wew. 26
  • stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych - Urszula Liboska-Kowalczyk nr wew. 26
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej – Józefa Stąpor nr wew. 36
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej – Barbara Połuch nr wew. 36
  • stanowisko ds. księgowości budżetowej i kadr  – Joanna Synoś nr wew. 31
  • stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowniczych – Jadwiga Szyja nr wew. 36

 

 • REFERAT  SPRAW  OBYWATELSKICH
  • Kierownik referatu – Julita Kowalska, nr wew. 22
  • stanowisko ds. ewidencji ludności, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych - Danuta Buczyńska, nr wew. 37
  • stanowisko ds. dowodów osobistych i promocji gminy – Patrycja Ozga, nr wew. 37

 

 • SAMODZIELNE STANOWISKA
 • stanowisko ds. oświaty - Magdalena Sinoff, nr wew. 28
 • informatyk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Jakub Hatko, nr wew. 32, urzad@swierzawa.pl

 

 •   GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚWIERZAWIE

siedziba: Urząd Miasta I Gminy w Świerzawie

ul. Plac Wolności 60

tel. 75 71 35 360

fax 75 71 35 208

email: zarzadzanie kryzysowe@swierzawa.pl