Zajímavosti města a obce

 

Obec Świerzawa je malebná obec s půvabnými vesnicemi ležícími v Kačavských horách a jejich pahorkatině, na území tzv. Krajiny vyhaslých sopek. Významné památky, malebná krajina, nerostné bohatství, mezi nimiž jsou celosvětově známé acháty, panenská příroda – to vše láká milovníky architektury a přírodních krás do toho regionu. Návštěvníci mohou navštívit půvabná zákoutí obce a její nejvýznamnější zajímavosti, nabízí se jim četné pěší a cyklistické turistické trasy. Dodatečnou zajímavostí obce jsou mimořádně zajímavé venkovní kulturní akce a celostátní sportovní závody.

 

Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Kateřiny Alexandrijské
Nejvýznamnější historickou stavbou je románský kostel sv. Jana Křtitele a sv. Kateřiny Alexandrijské, který vznikl v první polovině 13. století. Podle tradice stojí na místě původního dřevěného kostelíka z roku 1159 postaveného knížetem Boleslavem Vysokým. Pozoruhodná je i kamenná křtitelnice a oltářní menza, kde byl v roce 1997 nalezen kamenný relikviář. Hodnotu kostela významně zvyšují románské a gotické fresky, z nichž jsou nejhodnotnější ty v apsidě, kde je jich několik vrstev. Nyní je kostel přístupný návštěvníkům a konají se zde různé výstavy, koncerty a přednášky. Objekt je v provozu celoročně a návštěva je možná po domluvě v místním Kulturním centru nebo ve Sdružení SONOVE, tel. č. +48 697 778 534, 607 431 332

 

Radnice a středověká zástavba náměstí
Radnice byla postavena v roce 1810 na místě, kde stával dům. Je to zděná budova, třípodlažní s využitým podkrovím, přikryta polovalbovou střechou s volskými oky. Na jihozápadní straně stojí čtvercová věž zakončená ochozem s nadstavcem zdobeným hodinovými ciferníky s kopulí s průsvitem na vrcholu. Na jedné zdi radnice je reliéf s městským znakem. Zajímavostí radnice je městská váha z 19. století zavěšená pod stropem v dolní chodbě. Nyní je radnice sídlem vedení obce. Celé náměstí má typické uspořádání tržní osady. Náměstí – Plac Wolności, které je středem města, patří k těm větším v Dolním Slezsku. Domy kolem náměstí pochází zejména z 18. a 19. století. Mezi nimi se vyjímá budova bývalé lékárny z roku 1690.

 

Stezka kapliček v Dobkowě
Velkou zajímavostí pro návštěvníky Dobkowa je stezka kapliček, podél které je na 30 kapliček a soch pocházejících především z 19. století. Stezka vede celou obcí a je přizpůsobená jak pěším turistům, tak cyklistům. Na začátku a na konci stezky se nachází velké informační tabule s mapami.

 

Rozhledna v Podgórkách
Významnou zajímavostí obce Świerzawa je rozhledna, která vznikla v místě kostela zříceného v 19. století. Obnovené zdi kaple a hlavní lodi a věž jsou místem konání mnoha historických akcí. Chrám vznikl koncem 15. století a prošel celkovou přestavbou v 16. století. Na zdi kaple se nachází dvě restaurované náhrobní desky manželů Zedlitzů z počátku 17. století. Kostel shořel v 19. století a druhý život mu dala až investice podpořená finančními prostředky Evropské unie.

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Lubiechowé
Je to jeden z nejvýznamnějších sakrálních objektů na Kačavské pahorkatině. Vznikl zřejmě v letech 1260-1270. Ve 14. století došlo k jeho rozšíření o presbytář a v 19. století k přestavbě. Nejvýznamnější součástí interiéru jsou četné fresky v presbytáři, mezi nimiž je výjev Průvodu a Klanění Tří Králů a sv. Jiřího bojujícího s drakem. Pozornost si zaslouží i dřevěný oltář s polychromií z roku 1613, kamenná křtitelnice z roku 1594, olejomalby ze 17. století a kamenné detaily, mezi nimiž jsou náhrobky v životní velikosti z 16. - 17. století. Jedná se zejména o náhrobky rodu von Zedlitzů, které jsou jak uvnitř kostela, tak i na jeho vnějších zdech. Kostel je obklopen vysokou kamennou zdí s bránou s gotickým průsvitem z 15. století.

 

Wielisławka
Wielisławka je dvouvrcholový kopec na Zlotoryjské pahorkatině s nadmořskou výškou 372 a 369 metrů, který se nachází na pravém břehu Kačavy. Pozornost si zaslouží zejména důlní dílo po dávném porfýrovém lomu, jemuž se říká Vělislavské varhany (Organy Wielisławskie), které jsou přírodní památkou. Jedná se o bohatě zdobenou stěnu ve tvaru varhanních píšťal. Na vrcholu Wielisławky se dochovala zřícenina bývalého hradiště a rytířského hradu a hospody z počátku 20. století. Kopcem vede naučná přírodovědná stezka "Kolem Vělislavky" („Wokół Wielisławki“) a na jeho úpatí je odpočinkové místo s přístřeškem, lavičkami a kamenným grilem.

 

Muzeum Kačavských hor a pahorkatiny v Sokołowci
Muzeum je zřízeno u agroturistiky s vinicí. Součástí muzejní sbírky jsou mj. domácí potřeby, předměty po bývalých obyvatelích regionu a také bohatá sbírka nerostů a hmyzu z celého světa. Je možné se zde seznámit s tajemstvím pěstování vinné révy a výroby vína.

 

Masív Okola v Lubiechowé
Okole patří k nejvyšším kopcům Kačavských hor a zároveň k nejkrásnějším vyhlídkovým místům v regionu, z něhož se naskýtá celoroční krásný výhled na Kačavské hory a jejich předhůří, a také Krkonoše a Janovické rudohoří. Na vrchol vede značená trasa, podél níž jsou umístěny informační tabule a cedulky a odpočinková místa.