Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERZAWIE

Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa,

Tel. 75 71 35  225, 75 71 34 886

Fax: 75 71 35 225
e-mailmgops@swierzawa.pl

strona:    www.mgopsswierzawa.naszops.pl

 

Godziny pracy Ośrodka:   

Poniedziałek  - środa:      7:30 - 15:30

Czwartek:    8:00- 16:00

Piątek:  7:30- 15:30

* Pracownicy socjalni przyjmują

od 8:00 do 11:00,

od 11:00 praca w terenie


 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Telefon: 75 71 34  886


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Telefon: 75 71 34  847


 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

STYPENDIA SZKOLNE, dobry start 300+

Telefon: 75 71 34 846

 

MISJA OŚRODKA

Misją Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom z Miasta i Gminy Świerzawa, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie patologii społecznej i pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji.

 

 

Dla wypełnienia misji wyznaczono cele główne:

- przestrzeganie norm etycznych, sumienne i rzetelne wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków z zachowaniem godności klientów i własnej,

- przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw,

- nieustanne doskonalenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,

- optymalizacja procesów decyzyjnych, kontrola i doskonalenie działalności Ośrodka,

- dbałość o środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie,

- doskonalenie dostępności usług, w tym doskonalenie funkcjonującego systemu komunikowania się z klientami,

- ochrona zasobów Ośrodka, w tym Danych osobowych klientów,

-  polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów, 

- monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłe ich doskonalenie, 

- ukształtowanie wśród pracowników przekonania o tym, że:

 

 

  „Za jakość pracy Ośrodka odpowiadamy wszyscy i wszyscy tworzymy jego wizerunek”

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 20 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie. Uchwałą Nr XXXIX/249/2006 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 1 marca 2006r. nadała Statut dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie, zwany dalej Ośrodkiem, jest prawnie wyodrębnioną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, podporządkowaną Radzie Miasta i Gminy Świerzawa. Ośrodek jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Siedzibą Ośrodka jest miasto Świerzawa.

Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Świerzawa. Obszar objęty działalnością Ośrodka podzielony jest na tzw. rejony opiekuńcze. Pracą w środowisku zajmuje się czterech pracowników socjalnych, którzy dokonują dokładnego rozeznania środowiska i wnioskują  o udzielenie podopiecznym różnych form pomocy.

 

 

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Świerzawie

 

·                Kierownik  Pawlus Alicja

·                Główna Księgowa  Jolanta Borycka


                 

·                Starszy Specjalista Pracy Socjalnej  Małgorzata Niżyńska

·                Aspirant Pracy Socjalnej    Kamila Ślusarz

·                Aspirant Pracy Socjalnej  Paulina Rydzik

·                Specjalista Pracy Socjalnej  Ewa Pallach

·                 

·                Asystent Rodziny  Dorota Guzowska

·                 

·                Referent ds. kadr oraz świadczeń z pomocy społecznej  Monika Młynarska

·                Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego    Jadwiga Szwajda

·                Referent ds. świadczeń rodzinnych     Olga Radzioch

·                Referent  ds. świadczeń wychowawczych  Mariola Furs

·                Referent  ds. świadczeń wychowawczych  Natalia Kałuża

·                 

·                Opiekunka domowa  Elżbieta Jaszczyszyn

 

 

 

REJONY DZAŁANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej  Małgorzata Niżyńska

1.            Rzeszówek

2.            Podgórki

3.            Biegoszów

Świerzawa- ulice: - Reymonta

- Plac Bolesława Piasta

- Strzelecka

- Kusocińskiego

- Skowronia Góra

- Złotoryjska

- Plac Zamkowy

Aspirant Pracy Socjalnej  Kamila Ślusarz

1.            Nowy Kościół

2.            Gozdno

Świerzawa- ulice: - Plac Wolności

- Polna

- Ogrodowa

- Młyńska

Aspirant Pracy Socjalnej  Paulina Rydzik

1.            Lubiechowa

2.            Rząśnik

3.            Sokołowiec

4. Janochów, Świerzawa- ulice: - Spółdzielcza

- Dworcowa

- Mostowa

- Mickiewicza

- Zielona

- Łączna

- Kościuszki

Specjalista Pracy Socjalnej  Ewa Pallach

1.            Sędziszowa

2.            Stara Kraśnica

3.            Dobków

Świerzawa- ulica: - Jeleniogórska