Władze Koła

ZARZĄD KOŁA:
1. Paweł Kłobucki ― Prezes
2. Paweł Mlonek ― Wiceprezes
3. Ryszard Kucharski ― Skarbnik
4. Sławomir Romejko ― Sekretarz; Opiekun młodzieży wędkarskiej
5. Krystian Żukowski ― Gospodarz; Koordynator dyscypliny spinningowej
6. Seweryn Rudnicki ― Koordynator dyscypliny spławikowej
7. Edward Grabski ― Rzecznik dyscyplinarny

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Zdzisław Dyka ― przewodniczący
2. Mirosław Grzybek ― zastępca przewodniczącego
3. Jan Ludera ― sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI:
1. Marcin Grabski ― przewodniczący
2. Krzysztof Piątek ― zastępca przewodniczącego
3. Damian Grzeczkowski ― sekretarz

Delegaci na Zjazd Okręgowy: Edward Grabski, Ryszard Kucharski
Zastępcy Delegatów na Zjazd Okręgowy: Paweł Mlonek, Mirosław Grzybek