Burmistrz Miasta i Gminy 安ierzawa

 

dr Pawe Kisowski
Burmistrz Miasta i Gminy 安ierzawa

tel. +48 757135 360 wew. 20, faks +48 757135 390 wew. 21


e-mail: burmistrz@swierzawa.pl