WZORY DOKUMENTÓW

Poniżej do pobrania wzory

  • Karty wzorów podpisów
  • Oświadczenia VAT.

Na czerwono zaznaczono pola do wypełnienia na komputerze.

Załączniki: