Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

WŁADZE ODDZIAŁU TPD W ŚWIERZAWIE

Wioleta Płoszczyca - Prezes Zarządu

Ewa Rzadkowska - Skarbnik