Rodzinne Ogrody Działkowe SZAROTKA

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Joanna Tietianiec - Prezes

Klemens Nawrot - Wiceprezes

Krystyna Trepa - Skarbnik

Halina Bieleńska - Członek

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

- Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodów działkowych

- inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ogrodnictwa oraz ochrony środowiska

- zapewnienie członkom i ich rodzinom aktywnego wypoczynku i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych

- propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez prowadzenie działalności wydawniczej

- propagowanie działalności społeczno - wychowawczej, wypoczynkowej i innej na rzecz członków i ich rodzin,

- współpraca z organami władzy samorządowej oraz innymi organizacjami i instytucjami

- propagowanie idei ruchu ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie oraz znaczenia ogrodów działkowych dla rodzin działkowców i mieszkańców miasta