Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Złotoryja

Miejsko - Gminne Koło w Świerzawie

 

Siedziba Koła - Lokal Samorządu Mieszkańców Świerzawa Pl. Wolności

 

WŁADZE MIEJSKO - GMINNE STOWARZYSZENIA:

Helena Szczęch - Prezes Koła

Janina Wiktor - Zastępca Prezesa

Jadwiga Wolska - Sekretarz

Józefa Psuty - Skarbnik

 

Koło działa na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków uchwalonym na VI Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów w 2003 r. w Bydgoszczy. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 28.05.2004 r.

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Świerzawie organizuje zebrania, spotkania integracyjne, szkolenia, spotkania z lekarzami, a także organizuje pomoc żywnościową dla członków Koła.