Jak za這篡 stowarzyszenie?

毒鏚這: www.poradnik.ngo.pl

Jakie warunki trzeba spe軟i, 瞠by za這篡 i zarejestrowa stowarzyszenie?

Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzysze, innych organizacji spo貫cznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak豉d闚 opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru S康owego (KRS) to jedna z form prowadzenia dzia豉lno軼i spo貫cznej. O tym, co to jest stowarzyszenie mo積a przeczyta tutaj: http://www.ngo.pl/x/363112

1. Stowarzyszenie jest zak豉dane na zebraniu za這篡cielskim przez co najmniej 15 os鏏, kt鏎e staj si cz這nkami za這篡cielami stowarzyszenia.

2. Na zebraniu za這篡cielskim cz這nkowie podejmuj uchwa造 o: powo豉niu organizacji, wyborze komitetu za這篡cielskiego (art. 9), uchwaleniu statutu (art. 10), mog te wybra zarz康 i komisj rewizyjn.

3. Nast瘼nie komitet za這篡cielski sk豉da wniosek (razem z wymaganymi za陰cznikami) o rejestracj stowarzyszenia do Krajowego Rejestru S康owego (KRS). Stowarzyszenie uzyskuje osobowo嗆 prawn z chwil wpisania do KRS.

Wi璚ej o rejestracji w KRS: http://www.ngo.pl/x/342824

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z p騧n. zm.), art. 8-10

 

Kto mo瞠 za這篡 stowarzyszenie? Kto mo瞠 by cz這nkiem stowarzyszenia?

Stowarzyszenia mog tworzy obywatele polscy, maj帷y pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych (osoby, kt鏎e uko鎍zy造 18 lat i nie s ubezw豉snowolnione) i nie pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1).

* Ma這letni poni瞠j 16 lat mo瞠 nale瞠 do stowarzyszenia, je郵i wyra膨 na to zgod jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie mo瞠 jednak korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast ma這letni w wieku 16-18 lat (maj帷y ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych) mo瞠 nale瞠 do stowarzyszenia oraz korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w sk豉dzie zarz康u danego stowarzyszenia wi瘯szo嗆 musz stanowi osoby o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych.

Je瞠li jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wy陰cznie ma這letnich, mog oni wybiera i by wybierani do w豉dz tej jednostki (art. 3 ust. 2 i 3).

* Cudzoziemiec, niemaj帷y zameldowania na terytorium Polski, mo瞠 wst徙i do stowarzyszenia, kt鏎ego statut przewiduje tak mo磧iwo嗆. Cudzoziemcy, maj帷y zameldowanie w naszym kraju, mog tworzy stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowi您uj帷ymi obywateli polskich (art. 4 ust. 1 i 2).

Osoba prawna mo瞠 by tylko cz這nkiem wspieraj帷ym stowarzyszenia (art. 10 ust. 3). Ustawa nie okre郵a jednak szczeg馧owo, na czym polega „bycie cz這nkiem wspieraj帷ym stowarzyszenia” – powinien to regulowa statut.

Wi璚ej o zapisach w statucie dotycz帷ych cz這nk闚 stowarzyszenia,  tak瞠  o tym, jakie trzeba spe軟i warunki by sta si cz這nkiem istniej帷ego ju stowarzyszenia mo積a przeczyta tutaj: http://www.ngo.pl/x/442740

Stowarzyszenia, w liczbie, co najmniej 3, mog tak瞠 za這篡 zwi您ek stowarzysze (federacj). Za這篡cielami i cz這nkami zwi您ku mog by tak瞠 inne osoby prawne, z tym, 瞠 osoby prawne maj帷e cele zarobkowe mog by cz這nkami wspieraj帷ymi (art. 22 ust. 1). Wi璚ej o  tworzeniu federacji: http://www.ngo.pl/x/366684

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z p騧n. zm.), art. 3-4, 10 ust. 3 i 22

 

Kiedy, na jakim etapie zak豉dania stowarzyszenia, trzeba mie statut?

Statut to najwa積iejszy wewn皻rzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego dzia豉nia. Jest  uchwalany przez cz這nk闚 za這篡cieli na zebraniu za這篡cielskim. Wi璚ej o statucie stowarzyszenia mo積a przeczyta tutaj:  http://www.ngo.pl/x/340255

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z p騧n. zm.), art. 9

 

Zwo豉nie i przeprowadzenie zebrania za這篡cielskiego

Pierwszym krokiem prowadz帷ym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwo豉nie zebrania za這篡cielskiego, kt鏎e podejmuje oficjaln uchwa喚 o powo豉niu do 篡cia stowarzyszenia.
Kolejne etapy zebrania za這篡cielskiego to:
  • wyb鏎 komitetu za這篡cielskiego;
  • podj璚ie uchwa造 o powo豉niu stowarzyszenia, przyj璚iu statutu;
  • wyb鏎 w豉dz (zarz康u i komisji rewizyjnej).
Pami皻ajmy, 瞠 wybranie zarz康u i komisji rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania stowarzyszenia, w豉dze stowarzyszenia mo積a wybra w terminie p騧niejszym - po zarejestrowaniu w KRS,  czyli na pierwszym walnym zebraniu ju zarejestrowanego stowarzyszenia.  Po co wi璚 wybiera od razu zarz康 i komisj? Ze wzgl璠闚 praktycznych – to rozwi您anie ma bowiem t zalet, 瞠 nie trzeba tu po zarejestrowaniu w KRS  zwo造wa walnego zebrania, aby wybra zarz康 i komisj rewizyjn, a dodatkowo p豉ci za zg這szenie zmian do KRS.
W zebraniu za這篡cielskim musi wzi望 udzia co najmniej 15 os鏏. Stan si one cz這nkami za這篡cielami danego stowarzyszenia. Warto zaprosi kilka os鏏 wi璚ej, gdyby okaza這 si, 瞠 kto z jakiej przyczyny nie dotrze na zebranie. 
Wi璚ej o tym, kto mo瞠 za這篡 stowarzyszenie czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/342819
 
疾by sprawnie przeprowadzi zebranie nale篡 wcze郾iej ustali r騜ne szczeg馧y organizacyjne: wybra miejsce i ustali termin zebrania, znale潭 osob, kt鏎a sprawnie poprowadzi zebranie, a tak瞠 osob, kt鏎a spisze protok馧 z zebrania i przygotuje niezb璠ne dokumenty.
 
Przed zebraniem za這篡cielskim przygotowujemy:
1. Projekt statutu
Wst瘼ny projekt statutu dobrze jest przygotowa wcze郾iej (czyli przed zwo豉niem zebrania za這篡cielskiego) i dostarczy go do wgl康u wszystkim cz這nkom przysz貫go stowarzyszenia. G這sowanie za przyj璚iem statutu i jego zatwierdzenie musi mie miejsce na zabraniu za這篡cielskim. Wi璚ej o statucie czytaj  tutaj: http://www.ngo.pl/x/370389
2. Dokumenty:
A. List cz這nk闚 za這篡cieli z danymi: imi i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; numer dowodu osobistego, PESEL; w豉snor璚zny podpis (bardzo wa積e!). List mo瞠my mie od razu pe軟 lub mo瞠my j uzupe軟i o brakuj帷e informacje przed zebraniem lub w trakcie zebrania. Wygodnie jest, je郵i ta sama lista zawiera (te) o鈍iadczenie cz這nk闚 za這篡cieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pe軟ej zdolno軼i czynno軼i prawnych i pe軟i praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
List trzeba przygotowa w dw鏂h egzemplarzach, kt鏎e sk豉damy w KRS.  Uczestnicy zebrania podpisuj oba egzemplarze.
B. Teksty  uchwa, kt鏎e musz by podj皻e w trakcie zebrania:
  • uchwa豉 o powo豉niu stowarzyszenia - uchwa豉 nr 1;
  • uchwa豉 o przyj璚iu statutu - uchwa豉 nr 2;
  • uchwa豉 o wyborze komitetu za這篡cielskiego - uchwa豉 nr 3.
Ewentualnie mo積a te podj望 uchwa喚 o wyborze zarz康u - uchwa造 nr 4 oraz uchwa喚 o wyborze organu kontroli wewn皻rznej - komisji rewizyjnej - uchwa豉 nr  5.
Uchwa造 mo積a wpisa do protoko逝 zebrania lub do陰czy jako za陰czniki do protoko逝. Wszystkie uchwa造 stanowi帷e za陰czniki do protoko逝 zebrania podpisuje przewodnicz帷y zebrania i protokolant (sekretarz). Przyk豉dowe wzory tych uchwa mo積a znale潭 na dole strony.
Proponowany, przyk豉dowy przebieg zebrania za這篡cielskiego:
1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestnik闚.
2. Ustalenie sposobu g這sowania i podejmowania uchwa.
3. Wyb鏎 przewodnicz帷ego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporz康za protok馧 z zebrania) - kandydaci mog zg這si si sami lub zosta zg這szeni przez inne osoby. Ostateczny wyb鏎 dokonywany jest w g這sowaniu jawnym - przechodz osoby, kt鏎e uzyskaj najwi璚ej g這s闚.
4. Wyb鏎 komisji skrutacyjnej, kt鏎a zbiera i liczy g這sy (komisj powo逝jemy, je瞠li g這sowanie jest tajne, czyli je郵i statut przewiduje taki spos鏏 g這sowania).
5. Podj璚ie uchwa造 o powo豉niu stowarzyszenia (uchwa豉 nr 1).
6. Dyskusja nad statutem, zg這szenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podj璚ie uchwa造 o przyj璚iu statutu (uchwa豉 nr 2).
8. Zg這szenie kandydat闚 i wyb鏎 komitetu za這篡cielskiego (np. 2-3 osoby) stowarzyszenia w g這sowaniu jawnym (podj璚ie uchwa造 o wyborze komitetu za這篡cielskiego - uchwa豉 nr 3). Ewentualnie (ewentualnie, poniewa nie ma takiej konieczno軼i prawnej, ale ze wzgl璠闚 praktycznych je郵i jest to mo磧iwe, warto wybra zarz康 i komisj rewizyjn od razu):
  • Wyb鏎 w豉dz stowarzyszenia: zarz康u i organu kontroli wewn皻rznej, np. komisji rewizyjnej (podj璚ie dw鏂h uchwa o wyborze w豉dz - uchwa造 nr 4 i 5).
  • Podj璚ie uchwa造 w sprawie wyboru prezesa, skarbnika i innych os鏏 maj帷ych pe軟i okre郵one funkcje w zarz康zie stowarzyszenia. Warto dokona takiego wyboru od razu, poniewa na formularzu KRS-WK, kt鏎y jest za陰cznikiem do wniosku o rejestracj stowarzyszenia jest pole, w kt鏎ym nale篡 wpisa funkcje osoby w organie reprezentacji (art. 12).
9. Zamkni璚ie zebrania.
Na tym ko鎍zy si zebranie za這篡cielskie. Komitet za這篡cielski, kt鏎y bierze na siebie formalno軼i zwi您ane z rejestracj, musi teraz wype軟i w豉軼iwe formularze oraz skompletowa wymagane dokumenty i za陰czniki. Komitet za這篡cielski powinien te dopilnowa, aby zosta spisany protok馧 z zebrania za這篡cielskiego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z p騧n. zm.), art. 3 ust. 1, 9, 11 ust. 3 i 12

 

Z czego sk豉da si wniosek o rejestracj nowego stowarzyszenia w KRS?

Po odbyciu zebrania za這篡cielskiego stowarzyszenia, musimy z這篡 wniosek rejestracyjny do KRS. Obowi您ek ten nale篡 do komitetu za這篡cielskiego, w zwi您ku z tym musi on wype軟i w豉軼iwe formularze oraz przygotowa wymagane dokumenty i za陰czniki (np. statut, uchwa造).

Wniosek o rejestracj w KRS sk豉da si z:

Wi璚ej o tym jak przebiega rejestracja nowego stowarzyszenia (nowej organizacji)  w KRS mo積a przeczyta tutaj: http://www.ngo.pl/x/370190

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z p騧n. zm.) , art. 8 ust. 1 i art. 12
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S康owym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z p騧n. zm.) art. 9, 19, 19a

 

Co musi zrobi stowarzyszenie po zarejestrowaniu si w KRS?

Stowarzyszenie po zarejestrowaniu w KRS:

- sk豉da wniosek o wpis do krajowego rejestru urz璠owego podmiot闚 gospodarki narodowej przez co uzyska numer REGON;
- zak豉da konto bankowe;
- zg豉sza si do urz璠u skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej – NIP.

Wi璚ej o tych  obowi您kach mo積a przeczyta tutaj:  http://www.ngo.pl/x/340256

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439) , art. 42-43
Ustawa z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik闚 i p豉tnik闚 (Dz.U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681), art. 2 ust. 1