Komisja Rozwoju 2018-2023

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy      -  Jagiełło  Jakub

Skład Komisji Rozwoju Gminy:


  1. Ratajski  Piotr
  2. Motyl  Krzysztof
  3. Szczucki  Przemysław
  4. Zając  Józef