KGW Stara Kraśnica

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Kraśnicy

Świetlica Wiejska w Starej Kraśnicy

tel. 75 71 34 603

 

 

ZARZĄD:

- Ewa Pinkiewicz - Przewodnicząca

- Monika Pecka - Wiceprzewodnicząca

- Elżbieta Chlebosz - Skarbnik

- Jadwiga Wolska - Sekretarz