KGW Dobków

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobkowie

siedziba: Wiejski Dom Kultury w Dobkowie

tel. 75 71 35 322

 


ZARZĄD:

- Helena Ozga - Przewodnicząca

- Jadwiga Szewczuk - Wiceprzewodnicząca

- Teresa Kowalska - Skarbnik

- Rozalia Kaczmarska - Sekretarz