KGW Biegoszów

Koło Gospodyń Wiejskich w Biegoszowie

siedziba: świetlica wiejska w Biegoszowie

tel. 75 71 34 605

 

ZARZĄD:

- Zuzanna Węglarz - Przewodnicząca

- Ewa Szumska - Wiceprzewodnicząca

- Krystyna Lewandowska - Skarbnik

- Violetta Chojnacka - Sekretarz