KGW Nowy Kościół

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kościele

siedziba: Wiejski Dom Kultury Nowy Kościół

tel. 75 71 35 691
 

 

ZARZĄD:

- Helena Bielka - Przewodnicząca

- Ryszarda Mucha - Wiceprzewodnicząca

- Jadwiga Ozga - Skarbnik

- Antonina Zięba - Sekretarz