KGW Rząśnik

Koło Gospodyń Wiejskich w Rząśniku

Filia biblioteczna w Rząśniku

tel. 75 71 25 270
 

 

ZARZĄD:

- Krystyna Dobroń - Przewodnicząca
- Janina Semeniuk - Wiceprzewodnicząca