ruiny pałacu dolnego

  Pałac został wzniesiony na przełomie XVII i XVIII w. jako barokowy dwór i przebudowany w drugiej połowie XVIII w. oraz ok. 1830 r. Jest to dwukondygnacyjna budowla z trzykondygnacyjnym ryzalitem wejściowym i dwukondygnacyjnym tarasem dostawionym jako prostopadłe skrzydło boczne (zrujnowane). W przyziemiu zachowały się fragmenty sklepienia kolebkowego i krzyżowo-kolebkowego, a wyżej stropy belkowe (zwalone). Okna pałacu są prostokątne. Obecnie niestety pałac w ruinie. W pobliżu zobaczyć można okazałe budynki gospodarcze wokół dużego majdanu oraz rozległy park krajobrazowy z XVIII/XIX w.