Gozdno

  Jest to prawdopodobnie najmłodsza wieś gminy, ponieważ dokumenty świadczące o jej istnieniu pochodzą dopiero z 1669 r., gdzie Gozdno zwane było Hermswaldaw i było częścią posiadłości w Nowym Kościele należącej do von Zedlitzów. Swego czasu jako ciekawostkę podawano bardzo długie stosowanie we wsi orki dookolnej. W wieku XVIII większość mieszkańców była zatrudniona w pobliskich kopalniach. Największy rozwój wsi nastąpił zaś w drugiej połowie XIX w. gdy w skład majątku wchodziła też Różana, jednak w dalszym czasie miejscowość zaczęła się wyludniać i pozostała tylko małą wsią rolniczą. Obecnie w Gozdnie mieszka kilkadziesiąt osób i funkcjonuje tu kilkanaście gospodarstw.

Do najbardziej strakcyjnych miejsc należy zaliczyć minerałów na okolicznych polach