Biegoszów

  Historia Biegoszowa jest dość tajemnicza, ponieważ bardzo możliwe, że początkowo wieś nosiła przydomek „Polski”, co może oznaczać, że została założona przez polskich osadników lub należała do Polaka. Biegoszów powstał w połowie XIV w., gdy okoliczne tereny należały do von Zedlitzów z Nowego Kościoła, a ponieważ w Biegoszowie nigdy nie powstał kościół, mieszkańcy należeli do tamtejszych dóbr i parafii. Podobnie jak Nowy Kościół, Biegoszów stał się silnym ośrodkiem protestantyzmu. Zasłynął nawet z buntu chłopów, którzy w XVI w. sprzeciwili się von Leistowi, ówczesnemu możnowładcy. W XVIII w. prowadzono w okolicy poszukiwania rud miedzi, co wiązało się z rozwojem górnictwa i hutnictwa w pobliskiej Leszczynie, ale nigdy nie osiągnęło ono większego znaczenia.

W Biegoszowie turysta nie zobaczy żadnych cennych zabytków, ale warto zwrócić uwagę na prawie kompletny zespół zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, który nigdy nie przechodził poważniejszych remontów ani przebudów i pozostał w pierwotnej formie.