Ruiny pałacu

Pałac wzniesiony w 1734 r., po którym do dziś pozostały tylko ruiny, był niegdyś jedną z najcenniejszych i najokazalszych rezydencji na obszarze Gór Kaczawskich. Była to budowla trzykondygnacyjna założona na prostokącie o 15 osiach okiennych z niewielkimi skrzydłami bocznymi, przykryta mansardowych dachem reprezentująca dojrzały barok
w pływami wiedeńskimi.
Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym założonym na początku XIX w. Niegdyś znajdował się w nim staw i budowle ogrodowe.
W bliskiej odległości od pałacu zobaczyć można pochodzące w XIX w. rozległe zabudowania folwarczne zgrupowane wokół wydłużonego, nieregularnego dziedzińca. Zespół tworzą: mur, parterowa oficyna, oficyna mieszkalna i murowany, 1-2-kondygnacyjny magazyn
i bardzo ciekawy murowany gołębnik w postaci trzy-kondygnacyjnej, ośmiobocznej wieży zwieńczonej cebulastym hełmem.