Kościół św. Trójcy

  Najciekawszym zabytkiem Rząśnika jest romański kościół filialny św. Trójcy datowany na trzecią ćwierć XIII w., przebudowany na późnogotycki w 1505 r. i ponownie w pierwszej połowie XVIII w. Jest to kamienna budowla z drewnianym dachem, niewielkim prezbiterium i masywną wieżą od zachodu. W kościele zachowały się m.in. dekorowane zworniki, romańskie i gotyckie kamienne obramienia okienne i portale, sakramentarium przyścienne i chrzcielnica z XV w. Poza tym m.in. drewniana polichromowana ambona z poł. XVII w., barokowe drewniane polichromowane ołtarze, barokowa drewniana figura i obraz olejny, jak również kamienne epitafia z końca XVIII w. Przy kościele stoi także barokowa plebania z pierwszej połowy XVIII w. zniekształcona jednak współczesną rozbudową.