Inne

  Młyn wodno-elektryczny***

Młyn pochodzi z 1827 r. został przebudowany na początku XX w. Obiekt składa się z kilku budynków 1-3 kondygnacyjnych, nakrytych dachami z lukarnami. Obok młyna zobaczyć można także m.in. murowany spichlerz z 1 ćw. XIX w., przebudowany na początku wieku XX.
 
 

 
Pomnik żołnierzy niemieckich, poległych w I w. św.
Pomnik, ukryty jest w lesie, niedaleko Sędziszowej. Ma kształt walca o wys. ok. 8 m. Na szczycie zobaczyć można płaskorzeźby przedstawiające hełm wojskowy i krzyż walecznych. Na ścianach pomnika umieszczonych jest kilkanaście tablic z nazwiskami poległych mieszkańców Sędziszowej na frontach I wojny światowej.
 
 
 
kaplica***
Kaplica wbudowana w skarpę przy drodze Sędziszowa - Sokołowiec. Zniszczona w ostatnich 20-tu latach.