kościół św. Idziego

Pierwotnie gotycki kościół wzniesiony przez 1399 r., gruntownie przebudowany w 1735 r., w wyniku czego zyskał formę barokową. Jest to skromna murowana budowla z prostokątną oskarpowaną nawą i kwadratowa wieżą od strony zachodniej. Na uwagę zasługuje barokowy wystrój i wyposażenie, m.in. drewniany polichromowany ołtarz główny  i boczny z XVIII w., kamienna chrzcielnica z 3 ćw. XVII w.,   figury  Apostołów z XVI/XVII w., a także obrazy olejne drewniane polichromowane figury z XVIII w. Przy kościele zobaczyć można gotycką kaplicę przebudowaną w XIX w. z narożami akcentowanymi kamiennymi ciosami.