Inne

  • Folwark przy nieistniejącym zamku

Z dawnego zespołu zamkowego zachowały się tylko ślady: pozostałości parku o pow. 2,75 ha, w obecnym kształcie założonego w XIX w. i brama z pierwszej połowy XIX w. Zamek powstał w 1319r., był wielokrotnie przebudowywany, ostatnio w XIX w., gdy uzyskał wygląd neogotycki. Była to rozczłonkowana budowla, częściowo otoczona fosą. Po 1945r. rozebrany.
Na północ od zamku zachował się zespół folwarku zamkowego przy ul. Jeleniogórskiej. Założony wokół obszernego dziedzińca, składa się z szeregu budowli murowanych z czwartej ćwiartki XVIII w., w większości przebudowanych w czwartej ćwiartce XIX w.: budynek mieszkalny – dwukondygnacyjny; budynek mieszkalno-biurowy – dwukondygnacyjny; oficyna mieszkalna – dwukondygnacyjna, nakryta mansardowym dachem; dwukondygnacyjny budynek mieszkalno-gospodarczy ( magazyny ); budynek gospodarczy – dwukondygnacyjny; trzykondygnacyjny spichlerz; dwukondygnacyjna obora i stodoła z 1879r.