Inne

  • Pałac

Zespół pałacowy powstały w 1728 r. gruntownie przebudowany w 1874 r. i 1915 r. Jest to największa i najlepiej zachowana rezydencja w Górach Kaczawskich.

 

  • Buczyna storczykowa na Białych Skałach

Jedyny istniejący rezerwat przyrody na terenie gminy, chroniący 19 gatunków roślin z najrzadszą – buczyną storczykową (Carici Fagetum).

 

  • Murawy na Przełęczy Widok

Planowany rezerwat przyrody chroniący głównie storczyki. Można tu spotkać jedyne w Sudetach stanowisko storczyka drobnokwiatowego (Orchis ustulata).

 

  • Przełęcz Widok (Kapela)

(niem. Capella, Kapellenberg) Bardzo znane miejsce widokowe w Grzbiecie Południowym. Przełęcz Widok na styku staropaleozoicznych łupków zieleńcowych od zachodu oraz ordowickich łupków albitowo-sercytowych z grafitem. Prawdopodobnie Alexander von Humbaldt miał zaliczyć przełęcz do najpiękniejszych na świecie. Dzięki tej opinii popularność przełęczy wzrosła. Przechodzi tędy na wysokościok. 605m ruchliwa szosa z Jeleniej Góry do Świerzawy.

 

  • Jaskinia Walońska

(niem. Matzenloch) Znana od XVII w. niewielka jaskinia na zboczu Maślaka o długości 15 m z ubogą szatą naciekową. Jej otwór znajduje się na wysokości 530m. na bardzo stromym, miejscami skalistym zboczu. W pobliżu nieco wyżej wyrastają Białe Skały. W okolicy widoczne są ślady eksploatacji kamienia , a także zjawiska krasowe. Jaskinia ma 15 m długości i 5 głębokości. Posiada ubogą sztę zaciekową. Tradycja wiąże się z odkryciem walońskim poszukiwaczy drogich kamieni i skarbów. W XIX w. polecana była jako jedna z największych atrakcji Gór Kaczawskich.

 

  • Kościół filialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP

Kościół pierwotnie został wzniesiony w 1746 r. jako ewangelicki. Wewnątrz zobaczyć można m.in. sklepienie zwierciadlane z lunetami, drewniane empory i wyposażenie z okresu budowy świątyni.