Wieża widokowa

  • Kościół, wieża widokowa

Źródła podają, że pierwsza świątynia powstała w tym miejscu w 1399 r. Budowlę wzniesiono z kamienia na czworobocznym założeniu i przykryto najprawdopodobniej dwuspadowym dachem krytym gontem lub łupkiem. Trudno jednoznacznie stwierdzić, w którym miejscu znajdowało się wejście. Przypuszcza się, że umiejscowione ono było w ścianie południowej lub w szczytowej ścianie zachodniej.

W 1506 r. i w latach następnych świątynię zasadniczo przebudowano wydłużając ją na osi wschód-zachód oraz dobudowując monumentalną wieżę. Wydzielono wtedy także prezbiterium, pod którym podczas prac rekonstrukcyjnych odkryto dwie krypty grobowe przykryte dwiema piaskowcowymi płytami nagrobnymi. Pomimo tego, że obie były częściowo uszkodzone i złamane, to opis na krawędzi i relief postaci zachowane były bardzo dobrze. Pierwsza z płyt przedstawia postać kobiety zmarłej w 1610 r., druga zaś postać mężczyzny zmarłego w 1616 r. Oboje nosili nazwisko von Zedlitz. (Obecnie obie płyty eksponowane są w dolnym pomieszczeniu wieży.) Z nawy do pomieszczenia parterowego wieży prowadziło wąskie przejście, natomiast dostęp do wyższych kondygnacji umożliwiała drewniana empora. Kościół nakryty był wówczas smukłym, wysokim, pokrytym łupkiem dwuspadowym dachem, którego kąt nachylenia do dziś widoczny jest w postaci negatywu na wschodniej ścianie wieży. W okresie renesansu w nawie wykonano drewnianą podłogę, której spalone fragmenty odkryto w różnych punktach nawy.

Ostatnia rozbudowa kościoła miała miejsce na początku XVIII w., kiedy to dobudowano boczną kaplicę połączoną bezpośrednim przejściem do nawy. Pod kaplicą zbudowano duży rodzinny grobowiec.

Na początku XIX w. kościół spłonął, po czym został częściowo rozebrany i ulegał stopniowej ruinie. W tym czasie okradzione zostały krypty wewnątrz kościoła oraz grobowiec pod kaplicą.

W 2006 r. Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie dzięki wsparciu finansowemu UE, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego dokonał rekonstrukcji dachu, wieży, nawy i kaplicy kościoła z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Powstało w ten sposób jedno z ciekawszych miejsc widokowych Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Obiekt można zwiedzać w sezonie letnim w godz. 10:00 – 18:00 lub po uprzednim skontaktowaniu się z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie tel. +48 75 71 35 273, +48 75 71 34 857
e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl