Pałac

 

Wybudowany w XVIII w. i przebudowany na klasycystyczny w 1825 r. Własność rodu von Zedlitzów, funkcjonował jako rezydencja Kaspara von Zedlitza. W XVIII w. w posiadłości odprawiano nabożeństwa ewangelickie. Krótko własność ks. A. Czartoryskiego.
Po wojnie Ośrodek Wczasowy PKP. Wokół pałacu zapuszczony park dębów szypułkowych. Obok pałacu dawna rządcówka z 1807 r. , obecnie leśniczówka z wmontowanymi w ścianę kamiennymi wykuszami.