Inne

  • Ratusz

Zbudowany w 1810 r. na miejscu poprzedniego, zniszczonego w pożarze. Trzykondygnacyjny ze schodami, prowadzącymi do głównego wejścia na pierwszym piętrze. Przy elewacji pd.-zach. kwadratowa wieża, zakończona galerią z nadstawą, ozdobioną zegarem.

  • Stacja kolejowa

Stacja składa się z budynku dworca z XIX w., drewnianej wiaty i kolistej wieży ciśnień z I-szej ćw. XX w. Linia kolejowa została do Świerzawy doprowadzona ze Złotoryi w 1895 r. Przedłużono ja w stronę Marciszowa w roku następnym. Po wojnie linia została odbudowana w 1948 r.

 

  • Centrum miasta

Świerzawa zachowała pierwotny układ osady targowej. Plac Wolności, stanowiący centrum miasta należy do jednych z większych na Dolnym Śląsku. Został wytyczony w rozmiarze 4 x 7,5 sznura. Na zabudowania składają się kamienice 2-3 piętrowe ustawione kaletnicowo. W Większości XVIII-XIX-wieczne z perełką - była apteką, która zbudowana została w roku 1690.

 

  • Zapora przeciwpowodziowa

Wał przeciwpowodziowy z pocz. XX w., tworzący zaporę dla zbiornika o poj. 1,6 mln m sześc. Obecnie jako suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Po wojnie jako miejsce rekreacyjne. W pobliżu, w latach 70-tych rozpoczęto budowę muszli koncertowej, ale niestety inwestycja nie została ukończona.

 

  • Skowroniec

(niem. Lerchen Berg) Wzgórze 318 m. stanowiące zakończenie długiego ciągnącego się od Grzbietu Północnego Gór Kaczawskich, aż do Świerzawy. Na wierzchołku jest jedno z ujęć wody dla miasta. Stanowi dobry punkt widokowy na miasto i wzniesienia na prawym brzegu rzeki. Od pd-wsch zboczem Skowrońca podchodzi żółty szlak ze Świerzawy na Okole przez Lubiechową.