Kościół św. Józefa Opiekuna

  • Poewangelicki kościół pw. św. Józefa Opiekuna

Zbudowany w latach 1747-1748, za zgodą króla pruskiego przez gminę ewangelicką. Wieżę dobudowano w 1844 r. Wyposażono go w organy (aut. Christof ferdinand Neumann z Petersdorfu - 1793 r.) oraz zbudowano ołtarz ( aut. Marianus Lachel z Krzeszowa - 1797 r.) W roku zbudowania wieży kupiono za 1977 talarów dzwony od ludwisarza Sieferta z Jeleniej Góry.
W 1875 roku, stwierdzono jednak zły stan kościoła i gruntownie go przebudowano a budowa nowego trwała trzy lata. Autorem projektu był Paul Hartmann z Poznania. Uroczyste poświęcenie nowego kościoła nastąpiło 12 lipca 1878 r. Po wojnie kościół opustoszał a w 1999 r. został przekazany parafii katolickiej.