Edukacja

18lis2016
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie na meczu we Wrocławiu

W poniedziałek 14 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się mecz towarzyski w piłce nożnej pomiędzy Polską, a reprezentacją Słowenii. 20-osobowa grupa uczniów pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego po raz pierwszy uczestniczyła w tak dużej sportowej imprezie, dlatego panująca atmosfera na stadionie, stworzona przez 40- tysięczną widownię kibiców w barwach narodowych zrobiła na uczniach wielkie wrażenie.

15lis2016
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez TPD Koło w Świerzawie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (Dział 854 Rozdział 85412 § 2820) – pn. „Spotkania integracyjne dzieci i młodzieży specjalnej troski” z pominięciem otwartego konkursu ofert  złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Świerzawie.

10lis2016
"Moja Pani" okiem Mai Śliwy

Miło nam poinformować o sukcesie małej Mai Śliwy z Miejsko-Gminnego Przedszkola Publicznego w Świerzawie.  Maja wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym , pt. "Portret Mojej Pani".

3lis2016
„Z wulkanem w plecaku i przez życie”.

Stowarzyszenie Nowy Kościół przez 5 ostatnich miesięcy realizowało projekt pod nazwą „Z wulkanem w plecaku i przez życie”. Finansowa wartość projektu to około 6800 zł. Projekt został dofinansowany przez Komisję Grantową przy Partnerstwie Kaczawskim w ramach programu „Działaj Lokalnie” oraz przez Gminę Świerzawa i Nadleśnictwo Złotoryja.

29paź2016
Młodzi przedsiębiorczy w akcji!

Uczniowie Gimnazjum w Świerzawie należący do Szkolnego Koła Przedsiębiorczości wraz ze swoimi opiekunami: Romaną Kaszubowską i Piotrem Melnarowiczem uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Firmie PM POLAND S.A. w Jeleniej Górze.