Wejść : 39553236
Unikalnych : 34784051

Obecnie : 145
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Edukacja

17lip2008
O równouprawnieniu w Polsce i Niemczech

(HIRSCHFELDE) W minioną środę delegacja ze Świerzawy uczestniczyła w spotkaniu po drugiej stronie granicy poświęconym równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Tematyka spotkania związana była z realizacją partnerskiego projektu przez kobiece stowarzyszenie Landfrauenkreisverein z Zittau...

15lip2008
Czuwaj!

Kolejny Harcerski Rok zakończony dla 32 Drużyny Harcerskiej "Knieja" i 7 Gromady Zuchowej "Wesoła Gromada" ze Świerzawy...

12cze2008
Dobre praktyki w przedszkolach

(WARSZAWA-ŚWIDNICA-ŚWIERZAWA) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło listę laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS 2008”. Na konkurs nadesłano 239 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wśród piętnastu laureatów znalazło się Polskie Towarzystwo Dysleksji - Oddział nr 49 w Świdnicy, które na terenie naszej gminy realizowało projekt: Alternatywne formy edukacji przedszkolnej - dobry start przedszkolaka.

12cze2008
Nadanie imienia

(SOKOŁOWIEC) W minioną sobotę Szkoła Podstawowa w Sokołowcu otrzymała imię Jadwigi Śląskiej. Uroczystość połączona z nabożeństwem, i poświęceniem sztandaru rozpoczęła się w kościele św. Jadwigi...

26lut2008
Ścieżka edukacyjna w parku

(ŚWIERZAWA) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Świerzawa NOWATOR w ramach realizowanego projektu "Rewitalizacja Parku Piastów w Świerzawie" finansowanego z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy Płacy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2007 zakończyło kolejny etap zadania (działanie nr 2), oznakowanie tablicami ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z otwartą ścieżką w parku...