Inwestycje

27cze2011
We Lwowie pisano o budowie zbiornika w Świerzawie w 1909 r.

  Rozpoczęto remont zapory przeciwpowodziowej na Kamienniku. My przedstawiamy relację dziennikarzy CZASOPISMA TECHNICZNEGO wydawanego w 1909 r. we Lwowie przez Towarzystwo Politechniczne. Artykuł w kilku numerach poświęcony jest regulacji rzeki Odry. Część rozdziału poświęcono budowie zapory na rzece Steinbach (Kamiennik) - dopływie Katzbachu (Kaczawy).

Źródlo: zbiory Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej www.biblos.pk.edu.pl

1kwi2011
Kompleksowy remont dróg powiatowych

Żart Prima Aprilisowy :-)

 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego uchwalono Program Naprawy Dróg Powiatowych na lata 2011 - 2013. Zmotoryzowani Mieszkańcy naszej gminy mogą mieć powody do radości. Na bieżący rok w uchwalonym Programie zapisano remont wszystkich dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa. Pozostaje więc problem tylko z drogami wojewódzkimi przebiegającymi przez teren naszej gminy (nr 328 i 365). Być może Zarząd Województwa Dolnoślkąskiego weźmie przykład z Rady naszego powiatu i także postanowi na dobre wyremontować droge przez Świerzawę i odcinki w stronę Jawora i Jeleniej Góry? Oby...

14lip2010
120.000,-zł od Ministra Pracy

  Wysoko został oceniony wniosek Gminy Świerzawa dot. programu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach  konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda w dniu 8 lipca 2010 r. zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w tym konkursie...

7lip2010
Nowe place zabaw

  Gmina Świerzawa złożyła dwa wnioski w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" dotyczące placów zabaw w Rząśniku i Rzeszówku. Na opublikowanej przez UMWD liście rankingowej znalazły się na wysokim 7 i 8 miejscu. Na jutrzejszej sesji radni Sejmiku Dolnośląskiego podejmą ostateczną decyzję o dofinansowaniu