Inwestycje

21maj2012
Odnowa Wsi Dolnośląskiej - kolejne projekty

Na drugim miejscu listy rankingowej konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" znalazł się projekt "Wyposażenie WDK w Nowym Kościele oraz remont świetlicy wiejskiej w Podgórkach przykładem rozwoju procesu Odnowy Wsi"  złożony przez Gminę Świerzawa. Wartość projektu: ok. 60.000,- zł. Dofinansowanie: 29.672,- zł

23mar2012
Pieniądze na kanalizację, beczkę asenizacyjną oraz ciągnik komunalny

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 marca 2012 r. podjął uchwałę nr 1970/IV/12 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru sierpień-wrzesień 2011r.


Wśród wniosków, jakie otrzymały dofinansowanie są dwa złożone przez Gminę Świerzawa:

28lip2011
Podstrona rewitalizacji.

Uprzejmie informujemy, że utworzono podstronę poświęconą projektowi rewitalizacyjnemu. Prosimy partnerów projektów korzystać z informacji zawartych na podstronie. Wzory dokumentów, o których mówiono na wczorajszym spotkaniu znajdują się w zakładce: Inwestycje, realizowane projekty - > Wybrane projekty unijne - > PROJEKT REWITALIZACYJNY - > WZORY DOKUMENTÓW 

 

LINK BEZPOŚREDNI

20lip2011
Przyznano pieniądze na rewitalizację. Ponad 800.000,- dla Świerzawy

  Zarząd Województwa wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 9.2 RPO WD "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców". Ich łączna wartość wynosi ponad 32,2 miliona złotych, z czego dofinansowanie sięga 21,5 miliona złotych. Wśród 28 wybranych projektów znalazły się inwestycje zgłoszone m.in. przez gminę Świerzawa.

Poniżej lista wybranych projektów.

W związku z powyższym zapraszamy zarządy wszystkich partnerów na zebranie, na którym zostanie omówiona realizacja projektu w dniu 27. lipca (środa) godz. 17.00 w CKSiT.

6lip2011
Projekt rewitalizacyjny po ocenie merytorycznej

Zakończono ocenę merytoryczną w ramach naboru nr 42/K/9.2/2010, prowadzonego w trybie konkursowym do działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców, priorytet 9 RPO WD Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”). Wśród ocenianych wniosków był również projekt partnerski Gminy Świerzawa.