Wejść : 25250745
Unikalnych : 21571362

Obecnie : 217
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

9sty2018
Kolejny etap przyjmowania wniosków na dofinansowanie wymiany pieca!

Informujemy, że Gmina Świerzawa planuje na początku lutego 2018 r. ponowić wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki na wsparcie mieszkańców w wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Poprzedni wniosek, którego realizację zaplanowano na lata 2017 i 2018, objął 23 osoby. Wypłacono już ponad połowę należnych dotacji. Kolejne będą wypłacane po montażu pieców przez osoby, które zostały ujęte w projekcie, a które zaplanowały inwestycję na 2018 r. Obecnie złożono kolejnych, nowych 11 podań o dofinansowanie inwestycji. Projekt jednak musi zawierać szczegółowe dane. Musi więc bazować na konkretnych deklaracjach. Dlatego też chętne osoby prosimy o składanie wniosków do końca stycznia 2018 r. (31.01.2018 r.). Będzie to data ostateczna, po której podania nie będą przyjmowane. Podania należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy. Do pobrania stąd lub w BOI.

5sty2018
Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na 2018 r. na realizację zadań publicznych.

 

Więcej informacji w załączniku.

4sty2018
Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA.

Oferty na realizację zadania należy składać do dnia 26 stycznia 2018r. do godz. 14.30.

 

Celem zadania jest prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Świerzawa w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowej, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w  2018r.   to 95.000 zł.

 

Więcej informacji w załącznikach:

29gru2017
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie nieczynny dnia 2 stycznia 2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1200/20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 8 grudnia 2017 r. w dniu 2 stycznia 2018 roku Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie będzie nieczynny.

28gru2017
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów dla poszczególnych miejscowości na 2018 rok.