Wejść : 17712125
Unikalnych : 14567689

Obecnie : 89
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

13cze2017
Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym!

W związku organizacją przez firmę Subaru Import Polska Sp. z. o.o., XIV Zlotu Plejad, w terminie 16 – 17 czerwca 2017 r. istnieje możliwość powstania wzmożonego ruchu samochodowego na terenie Miasta i Gminy Świerzawa. 

Samochody uczestników XIV Zlotu Plejad poruszać się będą zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pojazdy będą oznakowane

12cze2017
Konkurs ofert na realizację szczepień przeciwko grypie 65+

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa”. Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XV/76/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r.

 

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Świerzawa w wieku 65+ w roku 2017.

więcej na bip.swierzawa.pl...

12cze2017
Kluby sportowe mają jeszcze szansę!

Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach Rządowego Programu „KLUB”!  Serdecznie zaprasza wszystkie małe i średnie kluby sportowe, aby spróbowały swoich sił w II naborze. Każdy ma szanse! – mówi minister Witold Bańka.  Rządowy Program „KLUB” to wsparcie małych i średnich klubów sportowych. Kluby jednosekcyjne mogą ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie w wysokości 10 000 zł
a wielosekcyjne o dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. W pierwszym naborze pozytywna wiadomość trafiła aż do 2030 klubów w całej Polsce!

12cze2017
 Realizacja Programu usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje o przystąpieniu do realizacji zadanie pn.: „Realizacja Programu usuwania azbestu z terenu gminy Świerzawa w 2017 roku”. Okres realizacji zadania czerwiec – sierpień 2017 rok. W ramach zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest usunięte zostaną wyroby azbestowe w ilości ok. 55 ton z terenu 15 nieruchomości.

9cze2017
Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 

Uprzejmie informujemy o możliwości zapoznania się z projektem Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej ze względu na stwierdzone w 2015 roku przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 przyjętego uchwała Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. oraz projektem zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego przyjętego uchwała Nr 3641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r..

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 068, telefon 71/770-42-55 oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego strony internetowej http://www.umwd.dolnyslask.pl/ zakładka „program ochrony środowiska”.

 

W załączeniu obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

8cze2017
Podziękowanie za okazane serce

Pracownicy Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie składają najserdeczniejsze podziękowania mieszkance Świerzawy. Pani Marta po przeczytaniu informacji dot. kradzieży stelaża od wózka dziecięcego zgłosiła się do pracowników MGOPS z chęcią podarowania wózka poszkodowanej rodzinie.


Dnia 07.06.2017 rodzina otrzymała przepiękny wielofunkcyjny wózek wraz ze wszystkimi akcesoriami.

 

Za okazane dobre serce serdecznie dziękujemy.

6cze2017
RENEGADE-SAREX

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie informuje, że w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r. całodobowo (termin zapasowy 9 czerwca br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.
W czasie treningu po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu nastąpi uruchomienie syren alarmowych i zostanie wyemitowany sygnał:


- „OGŁOSZENIE ALARMU” ( 3 minutowy modulowany dźwięk syreny)
Po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie, zostanie wyemitowany sygnał:
- „ODWOŁANIE ALARMU” ( 3 minutowy ciągły dźwięk syreny)