Wejść : 18613810
Unikalnych : 15433293

Obecnie : 99
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

13lip2017
Kolejne wyróżnienie dla Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie !!!

      4 lipca 2017r. w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji konkursu Sposób na Sukces pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.
    Celem konkursu było wyróżnienie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego       i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.

11lip2017
Będą trasy rowerowe!

  Uchwałą Nr 4066/V/17 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4.4.3 ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu złożonego przez Gminę Świerzawa „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” . Wartość projektu: 4.570.541,03 zł. Dofinansowanie: 3.884.965,03

10lip2017
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji i zamówień publicznych

Więcej informacji na stronie bip Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa

7lip2017
Kurs rysunku i malarstwa dobiegł końca – podsumowanie projektu.

Z końcem czerwca zakończył się Kurs rysunku i malarstwa, który Centrum Kultury zorganizowało w partnerstwie z Fundacją PZU. Przez pół roku uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych, podczas których poznali wiele technik pracy. Mieli okazję tworzyć m.in. ołówkiem, sepią i sangwiną, pastelami suchymi, pastelami tłustymi, farbami olejnymi oraz akwarelami. Tematy prac były rozmaite – martwa natura, architektura, pejzaż, portret, a nawet abstrakcja.

5lip2017
Pieniądze z samorządu wojewódzkiego na samochód pożarniczy

W dniu 29 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał uchwałą nr XXXV/1171/17 dofinansowanie gminom w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim roku 2017". Wśród wniosków, które uzyskały dofinansowanie znalazł się projekt Gminy Świerzawa pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Świerzawie". Kwota dofinansowania - 37.000,- zł.

3lip2017
Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 20 czerwca br. w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

30cze2017
Absolutorium jednogłośnie!

Wszyscy radni Rady Miasta i Gminy głosowali na wczorajszej sesji za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Józefowi Kołczowi. Absolutorium jest potwierdzeniem przez Radę Miasta i Gminy, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady nad wójtem/ burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny jego działalności.