Wejść : 19360364
Unikalnych : 16118476

Obecnie : 101
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

4sie2017
Program „Rodzina 500+” nowe wnioski

Program „Rodzina 500+” to istotna forma pomocy finansowej ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, a także realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

 

Na terenie Gminy Świerzawa program „Rodzina 500+” jest obsługiwany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie.

Miejsce przyjmowania wniosków: Świerzawa, Plac Wolności 47b, parter budynku w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w Świerzawie.

4sie2017
Nabór wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 3 sierpnia 2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1sie2017
Kolejne dofinansowanie dla Gminy Świerzawa

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Józef Kołcz otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego dotację celową przyznaną w konkursie „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017 wysokości 37 000 zł na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – pożarniczego dla OSP w Świerzawie”.

 

 

 

Jest to jedynie część potrzebnej kwoty. Władze Samorządowe Gminy Świerzawa będą czyniły starania o pozyskanie brakujących środków z innych źródeł.
 

31lip2017
Trening Systemu Ostrzegania

Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

 

 

 

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

31lip2017
Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Szkolenia  informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla  przedsięwzięć:

 

 

  • 1.3 Animacja lokalna
  • 1.4 Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • 3.1 Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej
26lip2017
Zaczynają się prace na stadionie

Urząd Miasta i Gminy rozpoczął prace modernizacyjne na stadionie sportowym. Rozpoczęto od wymiany ogrodzenia zewnętrznego. W dalszej kolejności planowany jest montaż i naprawa ogrodzenia wewnętrznego, a w przypadku pozyskania dalszych środków montaż siedzeń i wymiana bramek. Tym samym spełnia się obietnica Burmistrza Józefa Kołcza z czerwca ubiegłego roku o planach modernizacji stadionu. Gmina w dalszym ciągu będzie się ubiegać o pozyskanie środków na kompleksową modernizację.

20lip2017
Czary Mary Nie Do Wiary czyli XII Zlot Kobiet Czarujących

W minioną sobotę w nieczynnym kamieniołomie w Lubiechowej odbyła się impreza plenerowa „Czary Mary Nie Do Wiary” czyli XIII Zlot Kobiet Czarujących.
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury – Powiat Złotoryjski 2017, Starosty Złotoryjskiego Pana Ryszarda Raszkiewicza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Józefa Kołcza.