Wejść : 30757483
Unikalnych : 26470705

Obecnie : 88
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

18kwi2018
Egzamin gimnazjalny

Świerzawscy gimnazjaliści zdają dziś kolejny egzamin obejmujący wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
3. z języka obcego nowożytnego.‎

Życzymy powodzenia!

17kwi2018

 

17kwi2018
"Misja Przyroda"

Zapraszamy uczniów klas 4 - 7 ze szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich (gminy wiejskie i miejsko - wiejskie) oraz w miastach do 5 tysięcy mieszkańców do udziału w konkursie „Misja Przyroda".

 

Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu, pod okiem nauczyciela, projektu edukacyjnego, w ramach którego uczniowie zdefiniują wybrany problem dotykający środowisko naturalne w najbliższej okolicy swojej szkoły, a następnie wspólnie podejmą działania, aby go rozwiązać.
 
17kwi2018
V edycja konkursów grantowych mPotęga
Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz piąty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga   wnioskodawcy mogą ubiegać się o   granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. 
 
Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia.

Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki.
17kwi2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobkowie i Starej Kraśnicy

Już dziś ruszyły kolejne prace budowlane na terenie Gminy Świerzawa. 

Po kilku przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wreszcie udało się wyłonić wykonawców robót budowlanych i w  dniach 20 marca  oraz 12 kwietnia br.    Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa podpisał umowy na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków”.

 
Wartość zadania wynosi    17.704.340,51 zł.   
Wysokość przyznanego dofinansowania opiewa na kwotę 11.500.624,44 zł,
natomiast środki własne Gminy to 6.203.716,07 zł.
 
W miejscowości Stara Kraśnica kontrakt realizowany będzie przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., natomiast w miejscowości Dobków przez konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o., partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i melioracji Sp. z o.o.  
 
16kwi2018
Działaj lokalnie

Konkurs grantowy 2018 to już jedenasta odsłona programu „Działaj Lokalnie” na terenie powiatu jaworskiego, złotoryjskiego i legnickiego. Dzięki wsparciu fundatora (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), lokalnych gmin oraz sponsora – Banku Spółdzielczego w Jaworze, Stowarzyszenie Kaczawskie rozdysponuje środki na inicjatywy lokalne. Szansę na zdobycie dotacji do 6 tys. zł mają grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków rozpoczął się 15 kwietnia. Przez cały miesiąc, aż do 15 maja, grupy inicjatywne mogą składać wnioski za pomocą internetowego generatora: www.system.dzialajlokalnie.pl
 
13kwi2018
Stop pożarom traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. 

 

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.