Wejść : 16457346
Unikalnych : 13445041

Obecnie : 256
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

11mar2017
Dzień Sołtysa

Wszystkim Sołtysom w dniu ich święta składamy serdeczne życzenia zdrowia, wytrwałości w realizowaniu zadań na rzecz społeczności naszych wsi, szacunku oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Równocześnie dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę z samorządem gminnym.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Józef Kołcz
Przewodniczący Rady Paweł Kisowski

10mar2017
Konkurs ofert świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1793 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów z dofinansowaniem do ceny usługi w wysokości 50% z budżetu Gminy Świerzawa w roku 2017. Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XV/75/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 stycznia 2016r. Więcej informacji na stronie BIP Urzędu...

10mar2017
Cykl zebrań wiejskich

Rozpoczął się cykl zebrań wiejskich. Wczoraj odbyło się zebranie w Biegoszowie, dziś zaplanowane na godzinę 18.00 jest zebranie w Dobkowie. Zebrania poświęcone są rozliczeniu budżetu z ubiegłego roku i przedstawieniu zadań zaplanowanych na rok bieżący. W spotkaniach uczestniczą:  Burmistrz Józef Kołcz i Zastępca Burmistrza Zbigniew Mosoń. Poniżej terminy kolejnych zebrań:

9mar2017
Gaz dla Gminy Świerzawa

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Pawła Hreniaka odbyła uroczystość podpisania listów intencyjnych między przedstawicielami 19 gmin zlokalizowanych na Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim a przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wśród zaproszonych samorządowców był Burmistrz Józef Kołcz.

8mar2017
Dzień Kobiet !!!

Szanowne Panie z okazji Waszego Święta!      

"... Dla kobiet, które znamy
moc życzeń dzisiaj mamy,
dużo szczęścia i miłości,
oraz kwiatów i radości,
niechaj się to niesie na cały kraj,  dziś dla pań wszystkiego naj... naj... naj."
   

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
Józef Kołcz

 

6mar2017
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Działalność Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nakierowana jest na wspomaganie rozwoju firm, tworzenie nowych miejsc pracy, znajdowanie nowych rynków zbytu oraz pomoc w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków gospodarczych.
  W chwili obecnej KARR S.A. realizuje następujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowane do Mieszkańców oraz Przedsiębiorstw z terenu Miasta i Gminy Świerzawa: