Wejść : 57674245
Unikalnych : 51745791

Obecnie : 102
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

3sty2020
ZMIANIA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 ROK

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2018.r, poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa zawiadamia, że:

Rada Miejska w Świerzawie uchwałą Nr XV/97/2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej  opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  określiła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości:

·              19 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

·              i zwolniła z części wyżej wymienionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w  przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

  Zatem nowe deklaracje powinny złożyć do urzędu miejskiego osoby:

·              które, wcześniej zadeklarowały 5 i więcej osób,

·              u których, nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,

·              u których nastąpiła zmiana innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji,

·              które są właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

- W TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2020 ROKU

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w  terminie i sposobie płatności, tj. do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na numer indywidualnego konta bankowego.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

2sty2020
Odbiór odpadów dla niezamieszkałych - oferta COM-D

W związku ze zmianami w systemie Odbioru Odpadów Komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych Urząd Miejski w Świerzawie przedstawia ofertę przesłaną przez firmę COM-D. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

2sty2020
Nabór na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świerzawie

Urząd Miejski w Świerzawie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, więcej informacji na stronie bip Urzędu Miejskiego

30gru2019
Odbiór odpadów dla niezamieszkałych - oferta Sanikom

W związku ze zmianami w systemie Odbioru Odpadów Komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych Urząd Miejski w Świerzawie przedstawia ofertę przesłaną przez firmę Sanikom, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

24gru2019
Usunięcie awarii wodociągu

 

Informujemy, iż awaria wodociągu sieciowego w Świerzawie została usunięta, w następstwie została przywrócona dostawa wody.  Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności w okolicy wykopu przy ulicy Złotoryjskiej (okolice Poczty), ponieważ teren pozostaje przygotowany do dalszych czynności naprawczych, które będą miały miejsce po okresie świątecznym. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w usunięcie awarii, tj.:Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerzawie z/s w Sędziszowej. Przy wykopie: dyrektor Marcin Pawlak, Jacek Obora, Zygmunt Polnicki, Wacław Mlonek, Andrzej Połowin i Grzegorz Polnicki. Dowożący wodę pitną: Krzysztof Baran i Robert Majcher. Za komunikaty na Facebooku ZGK: Katarzyna Kuchmister. OSP Świerzawa. Dowożącym wodę techniczną i użyczający sprzętu (najaśnice, piła, pachołki drogowe i inny sprzęt): Waldemar Kwieciński, Paweł Łagoda i Marcin Leśniak. Operator koparki Piotr Bieniek. Mieszkańcy Świerzawy przynoszący kawę i kanapki: Krystyna Lewandowska z córką, Sylwester Kurzeński, Monika Jóźwiak i Tomasz Leśniak (plus za dobry humor). Pan z hurtowni hydraulicznej za nocny dyżur, oraz wszyscy inni których zapomnieliśmy, a pomagali lub wspierali dobrym słowem DZIĘKUJEMY BARDZO i życzymy zdrowych, wesołych i przede wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

23gru2019
Brak wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerzawie z/s w Sędziszowej informuje, iż awaria została usunięta, jednak niestety wodociąg dla miasta Świerzawy walczy z drugą awarią.
Przewidywany czas usunięcia awarii - godziny wieczorne.