Wejść : 14865492
Unikalnych : 12006981

Obecnie : 43
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

17sty2017
APEL do hodowców drobiu - Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

16sty2017
Uwaga znaleziono psa ….

Dzisiejszego dnia 16.01.2017 r. został znaleziony pies – mieszaniec szorstkowłosy. Błąkał się w okolicy Biedronki ul. Jeleniogórska. Szukamy właściciela pieska. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie przy Placu Wolności 60 pokój nr 5, lub pod nr tel. 757135 388 wew. 35 

 

11sty2017
 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !

W dniu 31.01.2017r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przypomina się przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu  31 stycznia 2017r. upływa termin do:


1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2. Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie, Referat Spraw Obywatelskich, I piętro, pokój Nr 1, tel. 757135360 wew. 37

10sty2017
Usuwanie drzew i krzewów z terenów prywatnych

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2134 ze zm), które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe regulacje prawne dotyczące usuwanie drzew lub krzewów...

4sty2017
Będzie kolejna kanalizacja

W dniu 28 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ (Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16). Do dofinansowania zostało wybrano 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 46 529 328,71 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 34 588 145,41 PLN. Wśród nich znalazł się projekt Gminy Świerzawa: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków” Wartość projektu: 8.243.715,83, dofinansowanie 6,5 mln zł.

29gru2016
Podziękowanie dla sąsiada

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Józefa Kołcza w ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta i Gminy uczestniczył Starosta Jaworski Stanisław Laskowski. Okazją było wręczenie mu podziękowania za dotychczasową współpracę, szczególnie za inwestycje drogowe realizowane jako część systemu komunikacyjnego pomiędzy Świerzawą i Jaworem.

29gru2016
Budżet jednoglośnie.

Radni Rady Miasta I Gminy na sesji w dniu 28. grudnia jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 r. Przyszłoroczny budżet kontynuuje politykę rozwojową Gminy opartą na inwestycjach drogowych I infrastrukturalnych. Szczegółowy opis wydatkow zawiera załącznik do niniejszej wiadomości.