Wejść : 47504853
Unikalnych : 42372985

Obecnie : 125
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

10maj2019
Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej wszystkim pracownikom oraz współpracownikom Zarządu Lokali Gminnych składamy serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji z pracy realizowanej na rzecz naszego społeczeństwa.
Jednocześnie dziękujemy za wysiłek włożony w poprawę estetyki naszego miasta oraz wsi z terenu Gminy Świerzawa oraz zaangażowanie w administrowanie mieniem komunalnym służącym naszym mieszkańcom.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej                  Burmistrz Miasta i Gminy
            Urszula Zajda                                         Paweł Kisowski

8maj2019
Informacja

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o terminie wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu do dnia 31 maja 2019 r.
Wpłaty należy dokonać zgodnie ze złożonym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 rok.
Nr konta bankowego do opłat za zezwolenie:
63 8658 1019 3900 0172 2000 0040

8maj2019
Dni Doradztwa dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS-ów

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych na bezpłatne   konsultacje w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych na zwiększenie efektywności energetycznej  budynków mieszkalnych. Konsultacje będą prowadzone wspólnie przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze oraz Alior Banku Sp. z o.o.

6maj2019
Konkurs na kierownika SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Świerzawie

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.
Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w  sprawie  sposobu  przeprowadzania  konkursu  na  niektóre  stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r. poz.393) oraz Regulamin  Komisji  Konkursowej  opracowany  przez  komisję  konkursową  powołaną  Uchwałą Nr  VIII/60/2019  Rady  Miejskiej  w  Świerzawie  z  dnia  25  kwietnia  2019  roku  w  sprawie powołania  komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

więcej informacji strona BIP

29kwi2019
Wybory do Izb Rolniczych

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalony został termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku.