Wejść : 41729737
Unikalnych : 36832594

Obecnie : 165
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

10gru2018
Kolejny sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Świerzawie

7 listopada 2018 w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu odbył się finał Dyktanda Niepodległościowego „Po Polsku o historii”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Wrocławia. Organizatorzy to Fundacja „Zawsze warto”, Stowarzyszenie Polonistów oraz wspomniany Zespół Szkół nr 14. Komisja zweryfikowała 100 prac; do finału wojewódzkiego zakwalifikowano 61. 63% procent uczestników z każdej w kategorii stanowili uczniowie wrocławskich szkół.  Michał Kurowski (VI "b") i Karol Majdak (VIII "b") ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie stanęli w szranki z nie najłatwiejszymi zasadami pisowni i interpunkcji.

3gru2018
„O pieniądzach i bankowości wiemy już prawie wszystko”

      W dniu 29.11.2018r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym odbyły się eliminacje szkolne do  Międzyszkolnego Konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem:  „Historia pieniądza i bankowości w świetle 100–lecia  odzyskania niepodległości przez Polskę”. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów, którzy prezentowali przygotowane przez siebie prezentacje na w/w temat.

    Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Czesław Leśniak – Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerzawie oraz Romana Kaszubowska – Wicedyrektor Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Świerzawie.

Wybór laureatów był bardzo trudny. Uczniowie do prezentacji wykorzystali filmy o swoich kolekcjach, quizy, zagadki, rebusy, własne kolekcje monet.

3gru2018
Informator Aglomeracji Jeleniogórskiej

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem INFORMATORA  "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej -  Wnioskuj o dofinansowanie i działaj". 

 

 

 

29lis2018

 

28lis2018
Informacja o realizacji wymiany pieców

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w ramach zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach 2017 i 2018 zrealizowano zadanie pn.: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Świerzawa poprzez wymianę lokalnych źródeł ciepła”.


W ramach zadania dofinansowano zainstalowanie 24 ekologicznych źródeł grzewczych przy równoczesnej likwidacji 31 starych pieców węglowych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji w skali rocznej następujących zanieczyszczeń z niskiej emisji: pył PM10 – 0,491 ton, pył PM2,5 – 0,440 ton, CO2- 157,644 ton, benzo(a)piren – 0,621 ton, SO2- 1,863 ton, NOx- 0,169 ton.


Koszt całkowity zadania wyniósł – brutto 513.509,63 zł w tym koszty kwalifikowane – 376.233,81 zł
Wysokość dotacji udzielonej z budżetu gminy przy wykorzystaniu pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła – 112.800 zł.  www.wfosigw.wroclaw.pl