Wejść : 32525967
Unikalnych : 28034478

Obecnie : 109
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

29cze2018
MISJA PRZYRODA

Uczniowie kl.IVc Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerzawie są w finale konkursu "MISJA PRZYRODA", którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Aby zdobyć nagrodę uczniowie tej klasy w miesiącu maju i czerwcu realizowali zadania projektu - "Współcześni laboranci z kl.IVc - kontynuują tradycje zielarskie naszego regionu" . Autorka projektu pani Łucja Olszanicka przygotowała szereg ciekawych zadań, związanych z tymi popularnymi roślinkami.

27cze2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że próbki wody do spożycia pobrane do badania w dniu 19. czerwca 2018 r. w punktach zgodności wodociągu sieciowego w Lubiechowej w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Woda z wodociągu sieciowego w Lubiechowej jest przydatna do spożycia.

26cze2018
Kolejny sukces świerzawskich wynalazców!

W gronie dziesięciu najlepszych projektów w Ogólnopolskim Konkursie na Prototyp Wynalazku w ramach realizacji Projektu Edukacyjnego „Akademia Wynalazców im. R. Boscha” znalazły się dwa projekty ze świerzawskich szkół: „Łoże marzeń” - SP w Świerzawie i HAM Bracelet - SP w Sokołowcu. Ich autorami są: Joanna Domańska, Bartosz Pietrzak oraz Filip Smoleń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerzawie oraz Aleksandra Maciałek, Marcin Dominiak, i Hanna Furmanowska z SP w Sokołowcu. Obiema grupami opiekuje się Piotr Melnarowicz.

23cze2018
Radosnych wakacji !!!!

Drodzy Uczniowie!!!

 

Dziś pierwszy dzień upragnionych wakacji!! Za Wami kolejny rok wytężonej pracy. Każdego dnia swoim zaangażowaniem i postawą wskazywaliście na sens podejmowanych działań, a otrzymane świadectwa, dyplomy oraz stypendia są tego dowodem.

 

Gratuluję Wam jeszcze raz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Przed Wami czas swobody i wypoczynku. Odpoczywajcie więc i gromadźcie siły na nowy rok szkolny. Życzę Wam słonecznej pogody, samych wspaniałych i bezpiecznych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

A Waszym nauczycielom dziękuję za  ogromną pracę w nauczaniu Was i pomocy w wychowaniu. Dziękuję za wyrozumiałość, życzliwość i chęć współpracy z samorządem Gminy Świerzawa. Życzę wszystkim udanych wakacji i wspaniałego wypoczynku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

Józef Kołcz

21cze2018

OSTRZEŻENIE Nr 3/2018
Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo dolnośląskie powiat złotoryjski
Ważność: od godz. 13:00 dnia 21.06.2018 do godz. 18:00 dnia 21.06.2018

21cze2018
Przypominamy o zniesionej opłacie od posiadania psa

Przypominamy, że zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Rada Miejska w Świerzawie Uchwałą nr XXXV/204/2017 z dnia 30 listopada 2017r.  zwolniła mieszakńców Gminy Świerzawa z obowiązku uiszczania opłaty za posiadanie psów. W związku z powyższym prosimy o nie uiszczanie ww. opłaty. Natomiast osoby, które już wpłaciły prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Świerzawie, telefonicznie 757135360 wew. 26 lub osobiście pok. nr 9. 

 

19cze2018
Szkody susza

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o przyjmowaniu zgłoszeń poszkodowanych rolników w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy.Wniosek o oszacowanie szkód należy składać wyłącznie na udostępnionym formularzu pobranym w tutejszym Urzędzie lub ze strony internetowej www.bip.swierzawa.pl

 

 

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie producenta rolnego:

  • zał. Nr 1 - w przypadku nie posiadania dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej,
  • zał. Nr 2 – w przypadku posiadania pełnej dokumentacji gospodarstwa.
    Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 3 lipca 2018 roku. Wniosek można również przesłać na adres tutejszego Urzędu.

 

Oszacowania zgłoszonych strat dokona Komisja powołana przez Wojewodę na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Świerzawie pok. Nr 5 tel. nr. 75/7135 360 wew. 35.

 

INSPEKTOR
ds. rolnictwa, ekologii
i ochrony środowiska
(-) Krzysztof Jagiełło