Wejść : 55472877
Unikalnych : 49572521

Obecnie : 164
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

22lis2019
Wyniki konsultacji społecznych

W załączniku przedstawiamy Państwu wyniki konsultacji społecznych dot. zarządzenia nr 0050/102/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

22lis2019

W załączniki wyniki konsultacji społecznych.

21lis2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2019 r.

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ 25.11.2019 R.

  Treść ogłoszenia w załączeniu.

21lis2019

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

21lis2019

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

21lis2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

21lis2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.