Wejść : 49783826
Unikalnych : 44475292

Obecnie : 145
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

3lip2019
Ocalić od zapomnienia

W związku z wyjazdem grupy uczniów oraz opiekunów ze Szkolnego Koła Caritas Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu, grupa ta organizuje zbiórkę żywności, słodyczy i upominków dla Polaków na Ukrainie. Chętnych darczyńców prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Magdaleną Kuchmister, nr kontaktowy:  757135719

28cze2019
Świadczenia

ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE- RODZINA 500+

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 r. program “Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać najwcześniej  od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. również w wersji papierowej ( w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerzawie, Pl. Wolności 47 B w pon.-śr. godz. 7:30-15:30, czw. godz. 8:00-16:00, pt. godz. 7:30-15:30 ).  Szczegółowe informacje

28cze2019

  Więcej informacji w załącznikach

28cze2019
Informacja dotycząca gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są, w przypadku braku sieci kanalizacyjnej, do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniających wymagania określone w przepisach  prawnych oraz pozbywania się zgromadzonych nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Zgodnie z § 11 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa cyt. „Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód”. Na terenie miasta i gminy Świerzawa usługę w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z mocy prawa lub na podstawie wydanych zezwoleń mogą świadczyć następujące podmioty:


1. Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie

z siedzibą Sędziszowa ul. Polna 6,  59-540 Świerzawa
Tel. 75/ 71 35 385
e-mail.: zlg@swierzawa.pl
2. Usługi Transportowe oraz Usuwanie Nieczystości Franciszek Jędrzejkiewicz
Brochocin 20, 59-516 Zagrodno
Tel. 76/ 87 74  182, tel. kom. 606228606
3. SIMEKO Spółka z o.o.
ul. Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75/ 64 28 068  fax 75/ 64 28 066

 

28cze2019
Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową

Poniżej prezentujemy Państwu trzy Projekty, dzięki którym mają Państwo możliwość pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową (staże zawodowe, szkolenia zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, coaching, szkolenia kompetencji społecznych). Projekty  skierowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, kobiet, osób powyżej 50 roku życia, osób pracujących zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, umów o pracę poniżej minimalnej krajowej, oraz osób które zostały niedawno zwolnione.
Zachęcamy do zapoznania się!

27cze2019
Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 27.06.2019 r. jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.
Dodatkowo Burmistrz Miasta i Gminy w Świerzawie docenił i nagrodził statuetkami radnego Przemysława Szczuckiego za organizację Rajdu MTB: Wśród lasów podczas 43 Dni Świerzawy oraz radnego Jakuba Jagiełło za organizację charytatywnego meczu na rzecz chorej Kornelki Iskry.

27cze2019
Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

W związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa obejmującej obszar Kopalni Bazaltu „Krzeniów” informujemy, że do dnia 22 lipca 2019 roku można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail: urzad@swierzawa.pl)