Wejść : 59118430
Unikalnych : 53100269

Obecnie : 113
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2020 roku

4lut2020
Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2020 roku

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o możliwości dofinansowania w  wysokości 100% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w  ramach realizacji zadania pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu z  terenu gminy Świerzawa w 2020 roku”.

Zakres dofinansowania obejmuje: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych odebranych z  terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę w ramach zamówienia publicznego. Możliwe jest również dofinansowanie odbioru już zdemontowanych wyrobów azbestowych.
UWAGA!
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachu.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
- złożenie deklaracji przystąpienia do programu w terminie do dnia 31 marca 2020 roku (wzór deklaracji w załączeniu);
- w przypadkach wymaganych prawem dokonanie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na realizację zamierzonych prac budowlanych.
Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać w  Urzędzie Miejskim pok. nr 5 tel. 75 7135 360 wew. 34.

 

Załączniki: