Wejść : 59475129
Unikalnych : 53450852

Obecnie : 204
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Sprzedaż napojów alkoholowych

15sty2020
Sprzedaż napojów alkoholowych

Przypomina się przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31  stycznia 2020 r. upływa termin do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2. Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje Urząd Miejski w Świerzawie, Podinspektor ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych Sylwia Maleńczuk,  tel. 757135360 wew. 29.
Dodatkowe informacje:
1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia w/w obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.).
2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. opłaty w  wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o  wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia w/w  obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o  wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Wpłaty należy dokonać zgodnie ze złożonym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok.

Nr konta bankowego do opłat za zezwolenie:  63 8658 1019 3900 0172 2000 0040


 

Załączniki: