Wejść : 55821010
Unikalnych : 49916029

Obecnie : 144
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Poziom pól elektromagnetycznych

3gru2019
Poziom pól elektromagnetycznych

Informujemy, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Projekt rozporządzenia zakłada podniesienie poziomu pól elektromagnetycznych z obecnych 7V/m do 61V/m, w celu rozwoju sieci elektromagnetycznych 5G (PEM). Jako podstawę do podniesienia tych poziomów Ministerstwo Zdrowia wskazuje „Wytyczne 1999/519/WE Rady Europejskiej”, które opierają się na zaleceniach prywatnej organizacji ICNIRP.

Więcej informacji pod linkiem:
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Ocena Skutków Regulacji (OSR).
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417
2.Apel w języku angielskim wraz z listą sygnatariuszy)
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
3.Apel w języku polskim
https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf ()
4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Ocena Skutków Regulacji (OSR), punkt 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417