Wejść : 55824028
Unikalnych : 49919046

Obecnie : 156
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Zminay dotyczące odbierania odpadów

2gru2019
Zminay dotyczące odbierania odpadów

Na ostatniej sesji została podjęta Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej w Świerzawie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym, informujemy podmioty prowadzące działalność gospodarczą, handlową i usługową, właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej oraz inne podmioty i jednostki posiadające obiekty lub tereny, na których powstają odpady komunalne, o obowiązku podpisania umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (w załączniku wykaz przedsiębiorców posiadających aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej).
Wskazany obowiązek prawny wynika z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
Gmina Świerzawa w związku z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałej z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z dniem 01.01.2020 roku zaprzestaje obsługi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Świerzawie pod numerem telefonu 75/7135 360 wew. 35.

Załączniki: