Wejść : 55821706
Unikalnych : 49916725

Obecnie : 121
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

26lis2019
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

Urząd Miejski w Świerzawie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej”. Gmina Świerzawa zamierza złożyć wniosek o dotację na realizację powyższego programu. Do złożenia wniosku wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości i rodzaju odpadów objętych programem.

W związku z powyższym, zapraszamy rolników z terenu Gminy Świerzawa, zainteresowanych odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do  owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach (bez opakowań po środkach ochrony roślin), opakowania typu Big Bag, do składania w Urzędzie Miejskim w  Świerzawie informacji o ilości i rodzaju posiadanych odpadów.
Informacje należy składać w Urzędzie Miejskim  w Świerzawie do dnia  06.12.2019 r. do godz. 14.00, na druku dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub pobrania i wypełnienia załącznika do niniejszej informacji.
Uwagi:
- zebrane informacje będą stanowić podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów we własnym zakresie i na własny koszt w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Urząd Miejski w Świerzawie,
- realizacja programu uzależniona jest od uzyskania dotacji przez Gminę Świerzawa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a  w  przypadku nie pozyskania dotacji, zadanie nie będzie realizowane,
- dofinansowanie będzie  przyznawane w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z  zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł  tony masy w/w odpadów rolniczych,
  - udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Załączniki: