Wejść : 55821068
Unikalnych : 49916087

Obecnie : 155
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych

22lis2019
Wyniki konsultacji społecznych

W załączniku przedstawiamy Państwu wyniki konsultacji społecznych dot. zarządzenia nr 0050/102/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Załączniki: