Wejść : 59251941
Unikalnych : 53232440

Obecnie : 224
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Konsultacje społeczne

8lis2019
Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki: