Wejść : 59253564
Unikalnych : 53234054

Obecnie : 216
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Nowe stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego

4lis2019
Nowe stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. obowiązywać będą nowe stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego zgodnie z  Zarządzeniem nr 0050/15/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., tj.:

1) nieruchomości gruntowe dzierżawione pod obiekty budowlane – 4,00 zł / m2 plus należny podatek VAT - stawka roczna;
2) nieruchomości gruntowe oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków jako drogi – 0,30 zł / m² plus należny podatek VAT - stawka roczna;
3) nieruchomości gruntowe dzierżawione pod uprawy rolne o powierzchni powyżej 0,1 ha – 0,05 zł / m2 - stawka roczna;
4) nieruchomości gruntowe dzierżawione pod działalność gospodarczą, stawka miesięczna płatna do 15 każdego miesiąca – 3,60 zł / m2 plus należny podatek VAT;
5) nieruchomość gruntowa pod kontener na odzież używaną, stawka miesięczna płatna do  15  każdego miesiąca – 10 zł / m2 plus należny podatek VAT, niezależnie od okresu trwania dzierżawy;
6) pozostałe nieruchomości gruntowe – 0,25 zł / m2 plus należny podatek VAT - stawka roczna.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich dzierżawców do Urzędu Miejskiego w Świerzawie celem podpisania stosownych Aneksów do  umów. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Pani Paulina Kołcz, tel. 75 7135360 wew. 35.