Wejść : 59253734
Unikalnych : 53234224

Obecnie : 147
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Aktualności

Realizacja Programu usuwania azbestu

4lis2019
Realizacja Programu usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w okresie sierpień – wrzesień 2019 roku zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerzawa w 2019 roku”. W ramach zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest lub odbiorze i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych usunięto 25,309 ton wyrobów zawierających azbest z terenu 18 nieruchomości.
Wartość ogólna zadania: 13  905,05 złotych. Dotacja ze środków WFOŚ i GW – w kwocie 12  875,05 – (100% kosztów kwalifikowalnych zadania)


Dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu.                                                                                 
www.wfosigw.wroclaw.pl